Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele zaprasza do świadomego udziału w  przygodzie, jaką jest przeprowadzenie człowieka przez okres dzieciństwa. Chcemy by nasi wychowankowie rozwijali się w przyjaznej atmosferze pełnej stymulujących bodźców, entuzjastycznego wsparcia oraz poczucia bezpieczeństwa. Wierzymy, że wspieranie rozwoju w wieku przedszkolnym, jest fundamentem dla prawidłowego ukształtowania człowieka. I dlatego … Zapraszamy!!!

Nasze Wartości

Kreatywność

Pewność Siebie

Autoprezentacja

Chęć Niesienia Pomocy

Ciekawość Świata

Co Nas Wyróżnia

Kameralne grupy wiekowe

Program adaptacyjny

Program dla dzieci HSP

Angielski z native speakerem cały dzień

Wykwalifikowana kadra specjalistów

Podążanie za dzieckiem

Dostępne pakiety czesnego

Pakiet I

1400* miesiąc
 • edukacja polsko- i anglojęzyczna
 • opieka i konsultacje psychologiczne
 • rytmika
 • dogoterapia
 • terapia Si
 • sensoplastyka
 • wyżywienie dodatkowo
 • zajęcia fakultatywne

Pakiet II

1999 miesiąc
 • edukacja pokslo- i anglojęzyczna
 • opieka i konsultacje psychologiczne
 • rytmika
 • dogoterapia
 • terapia Si
 • sensoplastyka
 • wyżywienie
 • zajęcia aktorskie
 • joga
 • grafomotoryka
 • logopeda

Pakiet Przedszkolaka

1499 miesiąc
 • opieka od 7:00 do 18:00
 • E-motion Projekt - potential of hightysensitivity
 • trening umiejętności społecznych
 • zajęcia z autoprezentacji i budowanie pewności siebie
 • angielski z native speakerem
 • robotyka
 • terapia integracji sensorycznej i sensoplastyka
 • dogoterapia
 • rytmika i zabawy ruchowe
 • taniec
 • opieka psychologiczna
 • opieka stomatologiczna
 • terapia logopedyczna

Częste Pytania

Co chcecie o nas wiedzieć

Czy w pobliżu przedszkola znajdują się miejsca gdzie rodzice będą mogli zaparkować?

W pobliżu przedszkola znajdują się miejsca gdzie rodzic będzie mógł zaparkować i bezpiecznie odprowadzić dziecko do placówki. Są to równoległe i prostopadłe uliczki do alei Rzeczypospolitej wokół przedszkola (od strony ronda).   Zobacz mapkę…       

Jaka jest liczebność grup i liczba nauczycieli w grupie ?

Przedszkole składa się z 3 grup wiekowych, każda liczy ok 15 dzieci. Opiekę wychowawczo – edukacyjną nad każdą grupą będzie sprawować 2 wychowawców: nauczyciel polskojęzyczny i nauczyciel anglojęzyczny. Dodatkowo do pomocy organizacyjnej w przedszkolu będzie przypisana pomoc nauczyciela

Gdzie dzieci będą wychodzić na spacer?

Jeśli chodzi o kwestię wychodzenia na spacer i na plac zabaw dzieci będą chodzić codziennie na plac zabaw osiedlowy, który znajduje się niedaleko Przedszkola.

Jak wygląda proces adaptacyjny?

Proces adaptacyjny trwa tydzień i rozpoczyna się wraz z datą zadeklarowaną podczas podpisania umowy. Jest to okres, w trakcie którego rodzic może przebywać w placówce razem z dzieckiem. Pierwszego dnia dziecko przychodzi do przedszkola od godz. 09:30 do godz. 12:00. Następne dni ustalane są na podstawie obserwacji nauczyciela i indywidualnych potrzeb dziecka oraz rodzica.

Niepubliczne Przedszkole Reksio i Przyjaciele

+48 510 480 260

07:00 - 18:00

Aleja Rzeczypospolitej 20/U4 02-972 Warszawa